เกษตรจังหวัดนราธิวาส...เตือนโรคทะลายเน่าในปาล์มน้ำมัน
จับตา..โรครากขาว ภัยมืดในสวนยาง
โรคเหี่ยวแบคทีเรีย ทำลายมะเขือเทศอย่างไร
พิชิตแมลงวันทอง...เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ
ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา ผู้พิชิต...หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เกษตรนราธิวาส...เตือนการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เกษตรนราธิวาส...แนะนำเตรียมดินให้ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเมาตอซัง
เกษตรนราธิวาส...แนะนำการป้องกันกำจัด "หอยเชอรี่
เกษตรจังหวัดนราธิวาส...พลิกฟื้นผืนดินด้วยจุลินทร์
จังหวัดนราธิวาสจัดทำโครงการ "ลองกองของพ่อ" ถวายแด่พ่อหลวงในปีมหามงคล ครบ 7 รอบพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการทางการเกษตรในงานวันลองกอง ประจำปี 2555
เกษตรจังหวัดนราธิวาส...จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเนื่องในวันคล้ายวันประราชสมภพครบ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมุฎราชกุมาร
เกษตรนราธิวาส...จัด"งานวันลองกอง"ร่วมสืบสานตำนาน "งานของดีเมืองนรา"ครั้งที่ 37 ประจำปี 2555
เกษตรนราธิวาส...ส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช
ข้าวโพดฟันหลอ...เพราะหนอนเจาะฝักระบาด
เกษตรนราธิวาส...แนะนำการดูแลลองกองระยะติดดอกออกผล
เกษตรนราธิวาส...แนะเกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้ง
จอกยาง "เปลือกทุเรียน" เพื่อสวนยางพารา
เกษตรนราธิวาส...แนะนำการการดูแลลองกองระยะติดดอกออกผล
เกษตรจังหวัดนราธิวาส...จัดสัมมนายุวเกษตรกรหวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักอาชีพการเกษตร
เกษตรจังหวัดนราธิวาส...แจ้งข่าวเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดโรคเหี่ยวของพริก
เกษตรนราธิวาส...แนะกรรมวิธีฟื้นฟูสวนหลังน้ำลด
เกษตรนราธิวาส...เตือนการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เกษตรนราธิวาส...เตือนโรคเส้นดำยางพาราในช่วงหน้าฝน
เกษตรนราธิวาส...เปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เกษตรนราธิวาส...แนะเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
เกษตรอำเภอตากใบ..จับมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน จัดงานวันแตงโม..เพื่อสร้างฐานการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดี
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วย"เทคโนโลยีชุดตรวจสอบ NPK แบบรวดเร็ว"
เกษตรนราธิวาส..แนะสมุนไพรไล่แมลง
เกษตรนราธิวาส..แนะการกรีดยางที่ถูกต้องและเหมาะสม
เกษตรนราธิวาส..เตือนระวังโรคไหม้ข้าวระยะคอรวง
แนวทางเร่งรัด..ป้องกันและกำจัดน้ำท่วมสวน
ยางก้อนถ้วย...ด้วยน้ำกล้วยหมัก
เกษตรนราธิวาส...แนะใช้มะกรูดกำจัดหอยเชอรี่
เกษตรนราธิวาส...เปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
เกษตรนราธิวาส...แนะกรรมวิธีการฟื้นฟูสวนหลังน้ำลด
เกษตรนราธิวาส...เตือนเกษตรกรระวังโรครากเนา โคนเน่าทุเรียน
เกษตรนราธิวาส...เตือนการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
เกษตรนราธิวาส..เตือนระวังโรคเปลือกเน่ายางพาราช่วงหน้าฝน
เกษตรนราธิวาส..เตือนระวังโรคเส้นดำยางพาราช่วงหน้าฝน
เกษตรนราธิวาส...แนะนำการป้องกันกำจัด "โรคเมาตอซัง"
เกษตรนราธิวาส..เชิญชวนเกษตรกรผู้ทำนาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55
เกษตรนราธิวาส..แนะนำการป้องกันกำจัดแมลงหล่า
เกษตรนราธิวาส...แนะนำการป้องกันกำจัด "หอยเชอรี่"
นราธิวาส...เชิญเที่ยว "งานวันลองกอง"ในงานของดีเมืองนรา
งานวันลองกองในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2554
เกษตรจังหวัดนราธิวาส...จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เกษตร...เพื่อเพิ่มมูลค่า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...กับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554
เกษตรจังหวัดแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
เกษตรจังหวัด...แนะนำการปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย
เกษตรจังหวัดนราธิวาสเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 เพื่อรับสิทธิ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร
เกษตรจังหวัดนราธิวาส..จัดสัมมนาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อรับฤดูกาลปลูกข้าว
จังหวัดนราธิวาส...มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม กว่า 4 ล้านบาท

เกษตรนราธิวาส...จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ

กษตรนราธิวาสแนะนำการปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย

เกษตรนราธิวาสแนะนำการป้องกันโรคหน้ายางพาราช่วงหน้าฝน

เกษตรนราธิวาส...แนะนำการฟื้นฟูไม้ผลหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม
เกษตรนราธิวาส...แนะการดูแลและปฏิบัติสวนยางพาราเมื่อเกิดภัยพิบัติ
เกษตรนราธิวาส...แนะการดูแลนาข้าวหลังน้ำท่วมและน้ำลด

ประชาคม...การขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดเพื่อเข้าร่วม โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพและของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส 

เกษตรนราธิวาสประกวดอาหารสุขภาพสำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

นราธิวาสจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

มื่อโลกร้อนมีผลกระทบต่อการเกษตรอย่างไร

เกษตรนราธิวาสส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพืชทดแทนพลังงาน

เกษตรนราธิวาสแนะนำการดูแลสวนไม้ผลช่วงหน้าแล้ง

เกษตรนราธิวาสแนะนำการดูแลพืชไร่-พืชผัก  ช่วงหน้าแล้ง

นราธิวาสมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ...สัมมนาข้าราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นส่งเสริมอาชีพเกษตร...สู่ความมั่นคง

งานวันเกี่ยวข้าวนาปีในพื้นที่นาร้าง...ที่อำเภอตากใบ  นราธิวาส

นราธิวาส...สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เกษตรนราธิวาส...แนะการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟทำลายแตงโม

เกษตรนราธิวาส...แนะการป้องกันและรักษาโรคราน้ำค้างแตงโม

เกษตรนราธิวาส...แนะวิธีการป้องกันรักษาโรคแตงโมเถาเหี่ยว

เกษตรนราธิวาส...แนะการปลิดผลแตงโมเพิ่มขนาดและคุณภาพผล

เกษตรนราธิวาส...แนะเกร็ดความรู้การต่อดอกแตงโมเพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ...ประชาชนคิดเอง...ทำเองสู่ความสมานฉันท์ยั่งยืน

เกษตรนราธิวาส...เร่งปรับแผนชุมชน ตอบรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
   
 

กลับสู่หน้าหลักคลิกที่นี่